ជួសជុលកង់ កង់ អេឡិច ត្រូនិច ម៉ូតូ និងម៉ូតូ

បង់ថ្លៃជួសជុល ឬទិញជាផ្នែកៗ

សេវាប្រមូលដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការជួសជុលចាប់ពី €150,-

ម៉ូតូ រឺ កង់ អោយខ្ចីដោយឥតគិតថ្លៃ

កង់ចាប់ពី €50 និង E-bikes ចាប់ពី €1100 ឬ €10 ក្នុងមួយខែ

ម៉ូតូ និងម៉ូតូពី €325 ឬ €6 ក្នុងមួយខែ

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃលើគ្រឿងបន្លាស់ចាប់ពី€100,-

Accu Gazelle Innergy goud Li Ion 36 Volt x 11 Ampère (396 Wh)

$ 859,00 រួមបញ្ចូល អាករ

Originele fietsaccu voor Gazelle Innergy modellen. De Gazelle Innergy Goud heeft 11Ah. Met 396Wh beschikt u over een flinke actieradius voor extra lange fietstochten. Prijs inclusief verwijderingsbijdrage. Model ‘goud’ 36 Volt 11 Ampère 396 Wh vermogen

លេខអត្ថបទ GAZELLE: 998002309

ម៉ាក