ជួសជុលកង់ កង់ អេឡិច ត្រូនិច ម៉ូតូ និងម៉ូតូ

បង់ថ្លៃជួសជុល ឬទិញជាផ្នែកៗ

សេវាប្រមូលដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការជួសជុលចាប់ពី €150,-

ម៉ូតូ រឺ កង់ អោយខ្ចីដោយឥតគិតថ្លៃ

កង់ចាប់ពី €50 និង E-bikes ចាប់ពី €1100 ឬ €10 ក្នុងមួយខែ

ម៉ូតូ និងម៉ូតូពី €325 ឬ €6 ក្នុងមួយខែ

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃលើគ្រឿងបន្លាស់ចាប់ពី€100,-

១៦ អ៊ីញ BMX Tornado - ក្រហម

$ 342,40 រួមបញ្ចូល អាករ

Royal Bugatti BMX Tornado 20” Rood Details: Hoge kwaliteit stalen frame ALU V-remmen Freestyle stuur met 360° rotor Freewheel Layback zadelpen 1/2″ pedalen 20 x 2.195″ buitenbanden Framemaat: 52 cm Gewicht: 15 kg Stuurpen, kettingblad en aspennen Gemaakt in de EU Maximale toegestane gewicht: 80 kg Merk: TORNADO

លេខសម្គាល់៖ 2000165

ម៉ាក